vrede voor jeruzalem dat het mag worden zoals God het voorzegd heeft