Kennismaking met de familie

Willem ten Boom opende in 1837 een juwelierszaak. In de geest van het christendom stond het huis van de familie boven de juwelierszaak altijd open voor iedereen in nood.

Na een inspirerende mis in de Nederlandsche Hervormde Kerk in 1844, startte Willem een wekelijkse samenkomst in gebed waarin mensen het Joodse volk en Jeruzalem vrede toebaden (psalm 122:6). Zijn zoon Casper zette deze gebedstraditie voort in zijn eigen gezin. De volgende 100 jaar bleven ze deze samenkomsten in gebed houden?tot 28 februari 1944, de dag dat de Gestapo Casper en zijn hele gezin arresteerden omdat zij Joden lieten onderduiken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht de familie ten Boom hun christendom in de praktijk door van hun huis een schuilplaats te maken voor Joden en verzetstrijders waarop de nazi's jacht maakten.

De oorlogsjaren

In de jaren 1943 en '44 waren er meestal wel zeven mensen ondergedoken in huize ten Boom?Joodse mensen en leden van de Nederlandse verzetsbeweging. Er waren ook vluchtelingen die een paar uur of een paar dagen bij de familie ten Boom bleven tot er een ander onderduikadres voor ze was gevonden. Corrie werd leidster van het Haarlems verzet. Corrie en de 'Beje-groep' zochten naar moedige Nederlandse gezinnen die onderduikers in huis wilde nemen, en Corrie bracht veel van haar tijd door met voor deze mensen zorgen als ze eenmaal waren ondergedoken. De familie ten Boom en hun vele vrienden hebben met al hun werk bij benadering het leven gered van 800 Joodse mensen, en ze hebben veel Nederlandse verzetsstrijders beschermd.

Op 28 februari 1944 werd Caspers gezin verraden, en de Gestapo (de geheime politie van de nazi's) vielen hun huis binnen. De Gestapo zette een val en wachtte de hele dag waarbij ze iedereen arresteerde die het huis binnenkwam. Die avond waren er meer dan 20 mensen gevangengenomen! Casper, Corrie en Betsie werden alle drie gearresteerd. Corrie's broer Willem, haar zus Nollie en neef Peter waren die dag ook thuis en werden eveneens gevangengezet.

Hoewel de Gestapo het huis systematisch doorzocht, hebben ze de twee Joodse mannen, de twee Joodse vrouwen en twee verzetsstrijders niet gevonden. Ze zaten veilig achter een opgetrokken schijnmuur in Corrie's slaapkamer. Hoewel het huis bewaakt bleef, kon het verzet de vluchtelingen twee dagen later bevrijden. De zes hadden zich stil kunnen houden in hun kleine, donkere schuilplaats, zelfs zonder water en maar weinig eten. De vier Joden werden op nieuwe onderduikadressen ondergebracht, en drie van hen overleefden de oorlog. Een van de verzetsstrijders werd tijdens de oorlogsjaren vermoord, maar de anderen overleefden de oorlog. De familie ten Boom werd gevangengezet omdat de Gestapo verzetsmateriaal en extra rantsoenbonnen in hun huis vonden. De 84 jaar oude Casper stierf na slechts 10 dagen te hebben doorgebracht in de Scheveningse gevangenis. Toen ze Casper vroegen of hij wel wist dat hij ter dood veroordeeld kon worden voor het helpen van Joden, antwoordde hij: "Ik zou het een hele eer vinden om mijn leven te mogen geven voor Gods uitverkoren volk". Corrie en Betsie hebben 10 maanden lang in drie verschillende gevangenissen doorgebracht. De laatste was het beruchte concentratiekamp Ravensbr?ck bij Berlijn in Duitsland. Het leven in het kamp was bijna niet te dragen, maar Corrie en Betsie brachten hun tijd door met het verspreiden van de liefde van Jezus Christus onder hun medegevangenen. Veel vrouwen werden christenen in die afschuwelijke plaats door de getuigenis van Corrie en Betsie. Betsie (59 jaar oud) overleed in Ravensbr?ck, maar Corrie overleefde. Corrie's neef Christiaan, 24 jaar oud, werd naar Bergen Belsen gezonden voor zijn werk in het verzet. Hij is daaruit niet teruggekeerd. Corrie's broer Willem, 60 jaar oud, was eveneens een leider in het Nederlandse verzet. Hij liep tbc in zijn ruggengraat op toen hij voor zijn 'misdaad' in de gevangenis zat, en hij is korte tijd na de oorlog overleden.

Corrie's toewijding

Vier leden van de familie ten Boom hebben hun leven gegeven voor de overtuiging van de familie. Corrie kwam echter terug uit het dodenkamp. Ze realiseerde zich dat haar leven een geschenk van God was, en dat ze aan anderen moest uitdragen wat zij en Betsie in Ravensbr?ck hadden geleerd. "Geen afgrond is zo diep, of Gods liefde gaat dieper" en "God geeft ons de liefde die we nodig hebben om onze vijanden te vergeven." Op 53-jarige leeftijd begon Corrie aan een tocht van 32 jaar over de wereld om haar evangelie te brengen in meer dan 60 landen! Ze getuigde van Gods liefde en moedigde iedereen die ze ontmoette aan met de boodschap dat "Jezus zegeviert".

Corrie ontving vele huldeblijken voor haar verrichtingen.

Na de oorlog is Corrie door Koningin Wilhelmina onderscheiden als oorlogsheldin. In 1968 heeft het Holocaust Museum in Jeruzalem Corrie verzocht om een boom te planten in de Jad Wasjem (Rechtvaardigen onder de Volkeren) ter ere van de vele Joodse levens die haar familie zijn gered. Corrie's boom staat daar nu nog. Begin zeventiger jaren werd Corrie's boek De schuilplaats een bestseller en World Wide Pictures (Billy Graham Evangelistic Association) bracht het boek op film uit. Corrie heeft daarna nog vele inspirerende boeken geschreven. Er bestaan vijf evangelische video's over Corrie.

Corrie was een vrouw die God trouw was. Ze stierf op haar de dag dat ze 91 jaar werd, op 15 april 1983. Het is frappant dat Corrie op haar verjaardag stierf. Volgens de Joodse traditie is sterven op hun verjaardag alleen weggelegd voor gezegende mensen!

De samenkomst in gebed leeft

De Corrie ten Boom Fellowship houdt de traditie van de familie ten Boom in ere door te blijven bidden voor Jeruzalems vrede en christenen aan te moedigen om hun geloof in de praktijk te beoefenen door Joodse mensen te helpen.

De Corrie ten Boom Fellowship is een religieuze non-profit organisatie die door een bestuur wordt beheerd. Ze hebben ten doel Amerikanen aan te moedigen te bidden voor het Joodse volk in de hele wereld, maar vooral in Isra?l, en hen moed in te spreken Net als het doel van de familie ten Boom willen zij anderen stimuleren te bidden voor Jeruzalems vrede. Zij krijgen geen aanwijzingen of fondsen van de staat Isra?l.

Michael D. Evans is algemeen directeur van de Corrie ten Boom Fellowship én de stichting Corrie ten Boom in Nederland. Hij heeft tevens The Jerusalem Prayer Team opgericht een groep die direct onder de Corrie ten Boom Fellowship valt.

Familiefoto's
placeholder
Start      
Previous
Image 1Image 2Image 3Image 4Image 5
Next