Tr?ffa familjen

1837 ?ppnade Willem ten Boom en klockbutik. H?ngivna kristna som de var, var familjens hem ovanf?r klockbutiken alltid "?ppet hus" f?r m?nniskor i n?d.

Efter att holl?ndsk gudstj?nst reformerades p? ett inspirerande s?tt 1844, b?rjade Willem h?lla gudstj?nst varje vecka f?r att be f?r det judiska folket och fred i Jerusalem (Psaltaren 122:6). Hans son Casper h?ll liv i b?netraditionen med sin egen familj. Dessa b?nem?ten fortsatte i 100 ?r till den 28 februari 1944, d? nazistiska soldater arresterade Casper och hela hans familj f?r att de inhyste judar.

Under andra v?rldskriget levde familjen ten Boom ut sin kristna tro genom att g?ra sitt hem till en fristad, ett g?mst?lle f?r judar och medlemmar av den holl?ndska motst?ndsr?relsen som jagades av nazisterna.

Krigs?ren

Under 1943 och in p? 1944 bodde ofta s? m?nga som sju presoner olagligt i familjen ten Booms hem, judar och medlemmar av den holl?ndska motst?ndsr?relsen. Ytterligare flyktingar kunde uppeh?lla sig hos ten Booms i n?gra timmar eller n?gra dagar tills ett annat "s?kert hus" kunde lokaliseras ?t dem. Corrie blev ledare inom det underjordiska n?tverket i Haarlem. Corrie och "Beje-gruppen" s?kte efter modiga holl?ndska familjer som kunde ta emot flyktingar, och hon tillbringade mycket tid med att ta hand om dessa m?nniskor n?r de g?mde sig. Genom dessa aktiviteter lyckades familjen ten Boom och deras m?nga v?nner r?dda livet p? uppskattningsvis 800 judar, och skydda m?nga holl?ndska motst?ndsm?n.

Den 28 februari 1944 blev Caspers familj f?rr?dd och Gestapo (nazisternas hemliga polis) genoms?kte deras hem. Gestapo satte upp en f?lla d?r de v?ntade hela dagen och grep alla som kom till huset. Fram emot kv?llen hade ?ver 20 personer h?ktats! Casper, Corrie, och Betsie blev alla arresterade. Corries bror Willem, syster Nollie, och systerson Peter var hemma den dagen och de f?rdes ocks? till f?ngelset.

Trots att Gestapo systematiskt s?kte igenom huset, hittade de inte de tv? judiska m?nnen, de tv? judiska kvinnorna och de tv? holl?ndska motst?ndsm?nnen som satt s?kert g?mda bakom en l?nnv?gg i Corries sovrum. Trots att huset var under fortsatt bevakning lyckade motst?ndsr?relsen befria flyktingarna tv? dagar senare. De sex personerna hade lyckats vara tysta i sitt tr?nga, m?rka g?mst?lle, utan vatten och med endast lite mat. De fyra judarna fick komma till nya "s?kra hus", och tre av dem ?verlevde kriget. En av de hemliga motst?ndsm?nnen blev d?dad under krigs?ren, men den andra ?verlevde. D? nazisterna hittade hemligt motst?ndsmaterial och extra ransoneringskort i deras hem, f?ngslades familjen ten Boom. Casper (84 ?r gammal) dog efter bara 10 dagar i Scheveningenf?ngelset. N?r Casper blev tillfr?gad om han visste att han kunde bli d?dad om han hj?lpte judar, svarade han, "Det vore en ?ra att f? ge mitt liv f?r Guds urgamla folk." Corrie och Betsie tillbringade 10 m?nader i tre olika f?ngelser, varav senast i det ?k?nda koncentrationsl?gret Ravensbruck, i n?rheten av Berlin, Tyskland. Livet i l?gret var n?rap? outh?rdligt, men Corrie och Betsie f?rdrev tiden genom att dela med sig av Guds k?rlek till sina medf?ngar. M?nga kvinnor blev kristna p? det d?r fruktansv?rda st?llet tack vare Corries och Betsies vittnesm?l. Betsie (59) dog i Ravensbruck, men Corrie ?verlevde. Corries systerson Christiaan (24), hade skickats till Bergen Belsen f?r sitt hemliga arbete. Han ?terv?nde aldrig. Corries bror, Willem (60), var ocks? han ledare i den holl?ndska motst?ndsr?relsen. Medan han satt i f?ngelse f?r det "brottet" ?drog han sig tuberkul?s spondylit och dog strax efter kriget.

Corries h?ngivenhet

Fyra medlemmar av familjen ten Boom gav sitt liv f?r familjens ?taganden, men Corrie kom hem fr?n d?dsl?gret. Hon ins?g att hennes liv var en g?va fr?n Gud, och hon m?ste dela med sig av vad hon och Betsie l?rt sig i Ravensbruck: "Ingen grop ?r s? djup att Guds k?rlek inte ?r ?nnu djupare," och "Gud ger oss k?rlek f?r att kunna f?rl?ta v?ra fiender." Vid 53 ?rs ?lder inledde Corrie en tj?nst som skulle ta henne till ?ver 60 olika l?nder under de n?rmaste 32 ?ren! Hon vittnade om Guds k?rlek och uppmuntrade alla hon m?tte med budskapet att "Jesus ?r Seger".

Corrie tog emot m?nga hyllningar f?r sina anst?ngningar.

Efter kriget utn?mndes Corrie till Krigshj?lte av Drottningen av Holland. 1968 blev Corrie ombedd av F?rintelsemuséet i Jerusalem att plantera ett tr?d i R?ttf?rdighetens tr?dg?rd, the Garden of Righteousness, till minne av alla de judar hennes familj hade r?ddat livet p?. Corries tr?d st?r d?r ?n idag. I b?rjan p? 1970-talet blev Corries bok G?mst?llet en b?sts?ljare, och World Wide Pictures (Billy Graham Evangelistic Association) sl?ppte storfilmen "The Hiding Place." Corrie fortsatte och skrev m?nga andra inspirerande b?cker. Det finns fem evangeliska videofilmer om Corrie.

Corrie var en kvinna som var Gud trogen. Hon dog p? sin 91-?rsdag den 15 april, 1983. Det ?r intressant att hennes d?dsdag ocks? ?r hennes f?delsedag. Inom judisk tradition ?r det bara h?gt v?lsignade m?nniskor som f?r den speciella ?ran att d? p? sin f?delsedag!

B?nem?tet forts?tter

I familjen ten Booms anda forts?tter The Corrie ten Boom Fellowship att be f?r fred i Jerusalem och uppmuntrar kristna att ut?va sin tro genom att hj?lpa det judiska folket.

The Corrie ten Boom Fellowship ?r en ideell 501c(3) organisation som leds av en styrelse. Dess syfte ?r att uppmuntra amerikaner att be f?r och fr?mja judar runt om i v?rlden, i synnerhet i Israel. Liksom familjen ten Boom har de som huvudsakligt m?l att uppmuntra andra att be f?r fred i Jerusalem. Det styrs eller finansieras inte av den israeliska staten.

Michael D. Evans ?r styrelseordf?rande i The Corrie ten Boom Fellowship, s?v?l som i Corrie ten Booms stiftelse i Holland. Han grundade ocks? B?negruppen Jerusalem, en direkt upps?kande verksamhet under The Corrie ten Boom Fellowship.

Familjefotografier
placeholder
Start      
Previous
Image 1Image 2Image 3Image 4Image 5
Next