Voortzetting van 100 jaar samenkomst in gebed

"God heeft geen problemen. Alleen plannen": verkondigde Corrie ten Boom toen een administratieve fout haar de vrijtocht bood uit een concentratiekamp een week voordat alle vrouwelijke gevangenen van haar leeftijd werden geŽxecuteerd.

Hoewel ze was bevrijd uit de verschrikkingen van het concentratiekamp RavensbrŁck, bleef Corrie haar leven leiden met een opmerkelijk vertrouwen in God. Net als haar familie toen ze Joden lieten onderduiken voor de terreur van de nazi's. Honderd jaar vůůr de Tweede Wereldoorlog en generaties lang kwamen de ten Booms met anderen samen in gebed voor IsraŽl. Klik hier voor een inspirerende virtuele rondleiding door huize ten Boom.

Corrie heeft herstellingsoorden opgericht om andere overlevenden van de Holocaust te helpen nadat ze als ambassadeur voor de vergevingskracht in Christus de hele wereld over reisde. Haar autobiografie die uitkwam in 1971 is verfilmd in 1975 en vormde een inspiratie voor velen die Gods werk zagen tijdens de zwaarste dagen van een leven. U kunt een deel van deze indrukwekkende film zien op uw virtuele rondleiding door het kompas te gebruiken wanneer u locatie 3 bezoekt.

U kunt deel worden van Corrie's ongelooflijke nalatenschap.