Πρόσφατοι επισκέπτες:

*
*
*
*
  Validation Code
 • Bridget
  U.S.

  CommentsGod Bless Corrie...

 • Becky
  United States

  CommentsWhat an incredible story, especially seeing some of the results of the labors of these people.

 • Marilyn
  USA

  CommentsThank you for the tour. well worth the time and keep us praying Til He returns.

 • Laura
  United States of America

  CommentsMy prayers join yours for God's chosen people. May He bless each and every one of you and draw you nearer to His heart.

 • Johanna
  Suomi

  CommentsThank you! God bless you all!

 • Cynthia
  USA

  CommentsThank you for allowing everyone in to the story of this remarkable family and survivor Corrie! Keeping her story alive and helping us all remember what it means to lay down ones life for a friend has many meanings other than death alone.Praying for the peace of Jerusalem is an honor that I take up daily and funding for the Jewish needs as well. Thank you again for this site for all to view and share!

 • Lezli
  USA

  CommentsWhat a wonderful story of a family of beautiful souls! Pure salt and light in a world of darkness. I hope to meet them all in our Heavenly home!

 • Olie
  USA

  CommentsThis is so wonderful. I've read the book. Thank you for this tour.

 • Virginia Bigley
  Lee County Florida

  CommentsI was so excited to see this about Corie Tin Boom,I learned about her when I was 10 I am 71 now and my husband is 75.He never knew about her I told him all about her.I am so happy to have gotten to see the museum.How wonderful a tribute to her.

 • Pam
  US

  CommentsI became acquainted with Corrie as a new baby Christian in 1990 when I stumbled across an old paperback book at a used Christian book sale called, "Tramp For The Lord'. With my 'dark' background, I wondered why any book would have that title! As I opened the pages, I fell in love with Corrie Ten Boom! Even to this day, Corrie's life, as revealed through the book, has provided for me an example of how I want to live my life for Jesus. I have read several more of her books over these past three decades and while I never 'knew' Corrie...I will 'know' her eternally and thank my God for her! I am now the founder of a non-profit women's ministry that provides Christian mentoring for women incarcerated, and I actually tell them about my mentor...Miss Corrie Ten Boom!

 • Robyn
  Australia

  CommentsWhat a wonderful and inspiration family the Ten Booms were. Such faith in the lord !

 • Kimberly
  United States

  CommentsThis is such a wonderful way to tell the story of the Ten Boom family. I couldn't stop until the tour was done! It is so interesting and yet familiar. I remember reading the Hiding Place as a teenager and thinking how they were so remarkably strong in their faith. I stand amazed at the work of Christ through them. Forgiving those who persecuted the Ten Boom family,the Jews,and the many others can only come from Christ's power through the Holy Spirit. We should not doubt the depths of God's love. Without Him, we have not hope.

 • Shelia
  United States of America

  CommentsI am moved beyond words. It is indeed an honor and priviledge to be a part of continuing prayer for Israel. The love of Jesus is eternal. Thank you!!

 • Rebecca Whitener
  Richmond

  CommentsI remember Ms.Ten Boom and she was remarkable she visited my church when I was 16. 1976 and I just praise God for her and her family and people to take on the things they did for others I just recently found my book i had by her, and been looking anything I can about her and her Family. Looking forward to getting other books. I did see the movie,god bless her Legacy. Thank you Jesus.

 • Sheraz Anwar
  Pakistan

  CommentsIt is wonderful to visit this site and seeing the place and surroundings in virtual tour feature.

  Ten Boom family's legacy is love. Love for Israel, love for God's chosen people, and love for humanity. Such a heart warming story.

  God bless Israel.

  Lord's Blessings from Pakistan

 • Bob and Dorothy
  United States

  CommentsIt is an honor and a priviledge to join this prayer group. God Bless the Memory of the Ten Booms.

 • Cheryl
  USA

  CommentsThank you so much! It is such a gift to be able to come to this site. I've read The Hiding Place numerous times and it was wonderful to get a virtual tour of The Beje and the surrounding areas to get a real feel for Corrie ten Boom's life and story. Their love for our Jewish brothers and sisters and their faith are such an inspiration and especially relevant to our current time. May our Lord bless the work you do and provide peace in Israel.

 • Tracy
  USA

  CommentsI saw the movie The Hiding place when i was a girl. This story has always touched my heart. I pray for this ministry and for the Jewish people. May God bless you all.

 • sandra
  United States

  CommentsI lift my voice up to you God and ask for safe passages and your favor over your people, I ask blessings and Gods speed over each and everyone of them. In Jesus Christs mighty name we pray.

 • Donna Waters
  USA

  CommentsMay the tradition of the Ten Boom family continue in praying for the Peace of Israel. And for the peace of the USA.

 • Natalina Campisi
  Australia

  CommentsCorrie's story and books have touched my heart, God knew that I would be one of the many thousands of people that would be blessed by her and her Family's story. I praise you Lord for the life of the Ten Boom Family. Thank you

 • Jenny
  America

  CommentsHolland, with all these rich and shining examples of faith and a will to never again let this history be repeated there, Why are you not repealing the evil ones? They have shown you they are the same evil! Repeal them in the name of God, and Ten Booms' names! Remember your history!!!!!

 • Lisa
  USA

  CommentsThank you for giving us this opportunity to share and learn of those who have gone before us and learn how to stand for Jesus in any situation.

 • Pamela Wells
  USA

  CommentsI have seen the movie and read the book multiple times over the years and it never fails to inspire me to want to be more like Jesus.May God use this site to reach a whole new generation unfamiliar with the Ten Boom family and their faith and testimony of forgiveness and love.My prayers are with Israel and the Jewish people world wide.I will be sharing this link. Bless you and this ministry.

 • Tracey
  United States

  CommentsWhat an interesting and informative site. Corrie and the rest of Ten Boom family still inspire and encourage through your ongoing efforts here.

 • Crystal
  USA

  CommentsAlways an inspirational family story, we can learn so much from the ten Booms. Thank you for your faith and willingness to share.

 • JULIUS
  UGANDA

  CommentsYour doing well with the plan of the ministry everythings are organize , I pray Elohim YOHOVAH bless you and keep me update with your programs and my request to you to send for me some reading Books thank you .

 • Carolyn Sandtorf
  United States

  CommentsThis is a very good and interesting site. I'm so glad I found it. I would encourage everyone to see and read this. Thank you for having this on the internet. The Ten Booms were remarkable people. I strive for, but well never reach their level of grace and action. They were obviously called by God to do the work they did. What a testimony! Praying for Israel, the peace of Jerusalem, is just wonderful. I will do my best to do this. Please keep this site open and going. It is a great blessing to so many people.

 • carolyn
  USA

  CommentsI just got trough the Stain Glass theater in Ozark, Missouri just did the story of The Ten boom family and it was so interesting and good I came home and look it up on the computer may god bless you all

 • RosemaryChen
  China

  CommentsI just finished reading THE HIDING PLACE yesterday. It attracted me from the first page to the last. I love Opa, Corrie, Betsie and all the rest of the ten Boom family and their loyal friends. Many times I marveled at how Betsie see thing from God's viewpoint which is so different from ours--"so different that we could not even guess at it unless He had given us a Book which tells us such things." The witness of ten Boom family is inspiring me to adjust my focus of life not be set on my own coziness but on the will of God. Thank you Corrie for telling me the story and lessons learned in your life: Jesus can turn loss into glory. I pray that your witness and pray meeting keep spreading all over the world. Amen.

 • Galefose
  Botswana

  CommentsAn inspiring message of the Love and Forgiveness of God. The Ten Boom family were doers of the word. May we be inspired to do the same- love, forgive and pray for our enemies.

 • LINDA
  AMERICA

  CommentsI'M A CHRISTIAN & MY HEART GOES OUT TO ALL OF YOU. I AM 67 YRS. OLD & I HAVE TOLD MY THREE CHILDREN THAT I WANTED TO GO TO ISRAEL TO LIVE. BUT I PROBABLY WILL NEVER GET TO GO. IT SADDENS ME TO KNOW WHAT ALL YOU WENT THROUGH. GOD BLESS EACH & EVERYONE INVOLVED. THANK YOU ALL.

 • Barbara
  USA

  CommentsGod bless you and prosper the work that He has called you to do for His glory, His renown, so the world will see and know that HE alone is LORD.

 • ANA
  argentina

  CommentsGOD BLESS ISRAEL AND A FAMILY TEN BOOM 1 PRODUCT OF FORGIVENESS AND LOVE OF GOD

 • Walter KAST
  Schweiz

  CommentsDear Friends,
  My Brother David Kast has worked for the BGEA - Billy Graham Evangelistic Association in Germand and has translated most of the Billy Graham Feature Films includig "The Hyding Place" from English into German.
  In the age of 41 he passed away because of cancer - He is now with the Lord in Heaven.
  May God bless you and ISRAEL!
  Walter Kast

 • helene
  Canada

  CommentsThe visit moved my heart deeply. It gave me the desire to visit this place in Haarlem, Holland.
  I've read the book 'The hiding place' 30 years ago. My mother (not a christian yet) read it too. Now she is with the Lord, but accepted Jesus before her death. She asked me to sing to her songs that talk about Jesus. And she said 'We MUST always be with Jesus...' though I've never hear this word in her mouth before...She added He will come to pick me up. I long to see Him, I long to love Him... I'm sure that the seed of the Hiding place, had grown in her heart...

 • Janeen
  USA

  CommentsThank you for this wonderful virtual tour. I remember going to the movie theater as a young girl to watch the Hiding Place. Her story has impacted my life, what a beautiful woman of God. Also, my parents had the chance to hear hear speak at Praise Gathering in Indianapolis, Indiana in the late seventies.

  God Bless you and your ministry!

  Janeen

 • Diania
  united states

  CommentsI love the story of Corrie and her Family! and I would love to Tour her museum in person, but at the age of 60 it would not be possible, I will pray for the Jewish people and Jerusalem!!

 • Betty
  USA

  CommentsI enjoyed the tour of the home of Corrie and her story. Thank you so much for sharing it with us.

 • Roberta
  United States

  CommentsAs a 10th grade high school English teacher, in Westlake, Louisiana, I have been teaching The Hiding Place for ten years. Ordering the new book. Would like to teach the one about Betsie, too!

 • Cheryl
  USA

  CommentsThank you for this wonderful virtual tour of the home and hearing of Corrie's story again. I have read all of her book and also have the video the Hiding Place. What a mighty story of our God's love and forgiveness. Thank you for this website. I know it will bless all who get to view it. Many are still coming to know Christ by the sharing of the ten Boom story. May God continue to bless this ministry of sharing His love for all who will listen.

 • Karen
  USA (Louisiana)

  CommentsI have only now found this site for Corrie Ten Boom. When I was 12 years old, my grandmother gave me a book by Corrie Ten Boom of everyday readings.. stories of inspiration and courage that she received in the concentration camp. I believe this book has made me the woman I am today. I know for a fact that her experiences have taught me the power of our Lord and Saviors love and sacrifice. I cannot say in words how much I owe Corrie Ten Boom, but I believe she knows it somehow in Heaven! God Bless her and her family for the work they have done for Jesus Christ! God bless them! Karen Coaker Sanchez

 • Steve
  USA

  CommentsI got to meet Corrie as a young teenager in Denver Colorado in the 70's. Her testamony and the message she carried still effects me today.

 • Betty
  USA

  CommentsI AM TRULY BLESSED BY MY VISIT TODAY. I WILL CONTINUE TO PRAY FOR THE PEACE OF JERUSALEM AND FOLLOW GOD'S WILL FOR MY LIFE. HIS WILL NOT MINE BE DONE.

  THANK YOU

 • Colette Eppes
  United States of America

  CommentsWhat a wonderful way to keep Corrie Ten Boom and her miraculous story alive. My parents took me and my three siblings to the theater to see "The Hiding Place". I remember my father wearing a suit.This was for us,like going to church but in a movie theater. I thank God for this wonderful website. It will be a blessing to all who visit here.

 • Alena
  USA

  CommentsAs a young teenager I read her book, The Hiding Place. Throughout my life she came to mind as I went through personal hard times; loss of my husband at 37 and 13 years later my brain tumor diagnoses/surgery. Although, what I experienced is nothing in comparison, her faith and testimony speaks loudly to the working of Christ in and through her. I wish I could have met her and sat down to talk with her. What a blessing that would have been. Thank you for a virtual tour that we are able see and to have a peek into her life. I pray for the peace of Israel. It has become a burden on my heart. Blessings.

 • THALIA
  Colombia

  CommentsCuando realmente abrimos nuestro corazσn a Dios para que el haga su voluntad y su propσsito, dejamos de ser unas personas que solo pensamos en nosotros y nos encargamos de poder ayudar a los demαs.

 • Torraine
  U.S.A.

  CommentsEnjoyed the tour.What a Godly woman,even after the horrid circumstances-she did forgive,and was blessed by the LORD to show others how to do also.I have met people who I thought were"heroes", but none compare to what I've read and seen,here.She is surely one of GOD'S generals.I look for more literature concerning her and her mission. Thank You so very much<3

 • Misti
  United States of America

  CommentsThank you for the virtual tour. What a blessing.

 • Amber
  USA

  CommentsWhat a privilege to put my name in this register. When I was a child I was given the book "The Hiding Place" by Corrie Ten Boom. It changed and impacted my life forever. Since that introduction I have reread that book nearly every year and each time walk away more blessed. Corrie managed to touch my life with her words about her faith through such despair.Our Heavenly father used her faith and commitment to Jesus Christ and gave me such inspiration and blessed me beyond measure. I look forward each day to seeing the devotional readings and each day God still uses Corrie to bless my life and hopefully pass it on to others.

 

Καταγράψτε την επίσκεψη σας υπογράφοντας το βιβλίο επισκεπτών μας!

Όταν υπογράψετε το βιβλίο επισκεπτών μας, θα καταγράψετε την παρουσία σας μαζί με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, και θα εκφράσετε τον σεβασμό σας στην θαυμαστή οικογένεια που προσευχήθηκε για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ για 100 χρόνια - και, αν το επιθυμείτε, θα συμμετέχετε με μας σήμερα για να συνεχίσετε την παράδοση προσευχής, καλοσύνης και αγάπης που μας άφησαν

Κάτω απó για τη συντήρηση